Blog

Lancering Co-creatie eHealth Boek

Posted by Lisette van Gemert-Pijnen in the category Research

PERSBERICHT 11 december 2014

Het co-creatie eHealthboek is vandaag officieel gelanceerd. Het e-book is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen., o.a. met medewerking van de Universiteit Twente.

Integrale benadering van eHealth

In het gratis e-book wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties?

Positief prikkelen

Met dit co-creatie eHealthboek willen circa 250 co-auteurs iedereen in de zorg op een positieve wijze prikkelen om te komen tot verandering met behulp van eHealth. De komende jaren staat het zorgsysteem flink onder druk. Er zijn fundamentele wijzigingen van het zorgstelsel nodig en eHealth kan hierin een positieve bijdrage leveren. Want volgens de initiatiefnemers en de 250 co-auteurs kan eHealth de kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk de kosten beperken.

Het Center for eHealth Research and Disease management (vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente) ziet dat de inzet van eHealth geweldige mogelijkheden geeft om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en ook de kosten te beperken. Implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Het is pure veranderkunde in plaats van een technisch kunstje. We staan volgens het boek nog aan het begin van de verandering. Vanuit de leerstoel Persuasive Health Technology dragen wij bij aan deze transformatie; zowel door ons onderzoek (toepasbare kennis en informatie) als door het onderwijs (studenten met skills voor de toekomst).

Door co-creatie een breder draagvlak

Het initiatief beschikte tijdens de co-creatie over een adviesraad met zo’n 80 bestuurders en topexperts van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen is lid van deze adviesraad. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en cliënten te verbinden en daarover met elkaar bottom-up, zowel online als op de fysieke bijeenkomsten bij Achmea en VGZ, in gesprek te komen is er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming ontstaan.

Gratis download van het eboek via www.zorginnovatieboek.nl

 

 

Tags

Image of

Author

Lisette van Gemert-Pijnen

Read all posts by Lisette van Gemert-Pijnen

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *