Blog

Belang van meertalige websites

Posted by Anne Heining in the category Inspiratie

“Nee, wij hoeven geen Nederlandse website. Onze bezoekers spreken allemaal Engels.” Deze veelgehoorde uitspraak klinkt in eerste instantie logisch, maar als je weet hoe zoekmachines werken wordt al snel duidelijk dat je een groot aantal bezoekers mis loopt als je geen Nederlandstalige pagina’s hebt. Vaak geldt: als mensen ook maar 1 Nederlands woord in hun zoekopdracht hebben, komen ze niet op een Engelstalige website terecht.

Het belang van zoekmachines

De overgrote meerderheid van websitebezoekers komt via zoekmachines, voornamelijk Google, op websites terecht. Waarom www.utwente.nl/bms/nikos intoetsen en mogelijk een typefout maken, als je ook snel even vakgroep nikos utwente in de zoekbalk kan intikken? De verhouding zoekmachine/zelf typen voor het domein utwente.nl is dan ook ongeveer 80/20. De boodschap moge duidelijk zijn: mensen moeten je op basis van een aantal zoekwoorden snel kunnen vinden, anders loop je een groot aantal bezoekers mis.

Hoe zoekmachines werken

Zoekmachines zijn in de laatste jaren steeds slimmer geworden en weten bezoekers ondanks het stijgende aantal websites steeds beter de voor hun relevante inhoud te tonen. De resultaten zijn bijna altijd persoonlijk en hangen af van eerder zoekgedrag. Je zoektaal, je locatie en nog veel meer. Dat betekent ook dat Google je niet zal vervelen met pagina’s waarvan je de taal wellicht niet spreekt. En dat is ontzettend handig, want als je zoekt op Coca-Cola hoef je niet de Chinese, Arabische, Indische, etc.  websites van Coca-Cola te zien, maar wel die sites die voor jou begrijpelijk zijn . Taal is dus een kernelement in presentatie van zoekresultaten.

Praktisch voorbeeld:  Als je zoekt op vakgroep nikos utwente, dan verwacht je de zoekresultaten de NIKOS website bovenaan.
Echter, in de zoekresultaten staat de NIKOS website NIET in op 1e scherm.

Een ander voorbeeld is toegelicht in de video hieronder. Stel je zoekt op afdeling bestuurskunde utwente. Dit levert eveneens geen resultaten op. En als je toevallig weet dat de afdeling een Engelse naam heeft, dan moet het toch lukken? Helaas, ook als je zoekt op vakgroep public administration komt de website van de afdeling niet tevoorschijn in de Google zoekresultaten.

De reden hiervoor is simpel: de zoekopdracht is in het Nederlands, want je gebruikte de Nederlandse woorden ‘vakgroep’ en ‘afdeling’ . Daarom toont Google uitsluitend Nederlandstalige webpagina’s.

 

Duidelijke splitsing van talen van belang

Een duidelijke splitsing van talen is dus belangrijk: Als je door mensen in Nederland gevonden wil worden dan zul je een Nederlandse webpagina moeten hebben. En hier stelt Google (en andere zoekmachines) harde eisen: geen Nederlandse pagina op je Engelse website, want zolang je menu-knoppen nog Engels zijn, en je dus talen mixt op een pagina, ben je volgens zoekmachines helemaal verkeerd bezig. De taal moet altijd eenduidig zijn, één taal per pagina, anders zijn er mogelijk mensen die de helft niet kunnen lezen. En dat vindt Google (volgens mij terecht) niet gebruiksvriendelijk.

Je dient er dus voor te zorgen dat je een Nederlandse pagina hebt die volledig Nederlands is. Geen Engels menu, geen Engelse footer, etc. Pas dan ben je goed vindbaar voor mensen die jouw site d.m.v. Nederlandse zoekwoorden proberen te vinden. (En hetzelfde geldt natuurlijk als je juist gevonden wilt worden door ingetypte zoekwoorden in een andere taal).

Dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar in de praktijk is de oplossing heel simpel. Je hoeft je website niet in twee talen bij te houden: het is voldoende als je een Nederlandse ‘landingpage’ inricht. Dat is een pagina met een Nederlandse tekst, waarin je in twee alinea’s samenvat wie jullie zijn en wat jullie doen. In de tekst gebruik je alle woorden waar mensen mogelijk op zoeken: je afkorting, je volledige naam, woorden met betrekking tot je vakgebied, projecten, onderwijs of onderzoek en niet te vergeten ook de namen van de bekende medewerkers/professoren waar mensen mogelijk veel op zoeken. Je sluit de tekst af met een zin dat uitgebreide informatie uitsluitend via de Engelstalige website beschikbaar is, en je linkt deze zin door naar je Engelse website. Zet een goede titel bovenaan de pagina en in de bestandsnaam. De woorden in de title en in je URL zijn de allerbelangrijkste woorden voor zoekmachines. Op deze manier komen bezoekers die met Nederlandse woorden zoeken toch op je uitgebreide Engelse website terecht. De vakgroep CSTM heeft het al goed voor elkaar, komt bij de zoekopdracht vakgroep cstm utwente wel bovenaan de zoekopdrachten.

cstm

Voor UT’ers: zelf regelen

Beheer je als UT-medewerker een website van een afdeling, project, opleiding etc. en wil je in twee talen gevonden worden? Dan kun je in de meeste gevallen zelf een tweede taalversie van je website aanmaken door een mapje met een specifieke naam in je website toe te voegen. Een korte toelichting voor beheerders van UT-pagina’s in het UT-websysteem WebHare vind je op de website van de afdeling Marketing & Communicatie. Deze toelichting geldt voor de witte ‘standaardsites’ van de UT. (Webpagina’s in de ‘nieuwe’ stijl worden standaard twee- of drietalig aangemaakt.)

Meer voorbeelden uit de (UT-)praktijk

Waar Nederlandse en Engelstalige pagina’s voor de meeste afdelingen of projecten binnen de UT voldoende zijn, gaan we bij Marketing & Communicatie nog een stap verder. Onze wervingssites voor aankomende zijn vaak ook in het Duits ingericht, omdat we uit ervaring en onderzoek weten dat de Duitse studiekiezers hun informatie veel liever in hun moedertaal lezen. Dit geldt trouwens ook voor HBO-bachelor’s die overstappen naar een universitaire masteropleiding. Een korte landingpage is daar niet voldoende en het aanbieden van masterinformatie in het Nederlands is daarom voor de UT van groot belang.

Voor de internationale werving heeft de UT een aantal landen geïdentificeerd waar potentieel veel studiekiezers vandaan kunnen komen (Indonesië, China, Brazilië, Roemenië, Bulgarije, Arabische landen, etc.). Voor deze landen hebben we websites in de betreffende taal ingericht, om beter vindbaar te zijn in de moedertaal van de studiekiezers, en de eerste drempel weg te nemen door basisinformatie over de UT in hun eigen taal aan te bieden. Voor voorbeelden zie www.utwente.edu/indonesia, www.utwente.edu/brasil www.utwente.edu/china of www.utwente.edu/arabworld. Het meeste plezier hebben we aan het bouwen van de Arabische versie gehad, omdat we hier onze eigen website volledig nog een keer moesten bouwen, maar dan in een gespiegelde versie. We wachten nog op de eerste resultaten, maar zien nu al dat de versies voor Brazilië en Indonesië, Roemenië en Mexico het in ieder geval goed doen.

Tot slot: gevolgen voor internationalisering

We zijn op de UT druk met internationalisering, en streven naar Engels als voertaal in 2018. Bij dit streven kan ik me volledig aansluiten (en niet alleen omdat ik zelf ‘buitenlander’ ben), maar we moeten ons wel ervan bewust zijn: het afschaffen van onze Nederlandse websites is geen optie, ook niet in tijden van internationalisering.

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.