Blog

Websiteproject UT 13/14: Een overzicht

Posted by Anne Heining in the category Webproject

In het voorjaar van 2013 zijn wij met een team van Markting & Communicatie begonnen aan het project ‘vernieuwing corporate website UT’. Inmiddels is er een eerste deel opgeleverd. Een mooi moment om even een aantal zaken op een rijtje te zetten te laten zien waar ons team mee bezig is. 

Scope: what’s in – what’s out

De volgende websites zullen binnen dit project vernieuwd worden (indien van toepassing in het Nederlands, Engels, Duits):

  1. Wervingssites bachelor, master, Twente Graduate School, Professional Learning & Development
  2. Corporate website www.utwente.nl (centrale UT-site)
  3. Onze standaard-template die gebruikt wordt door ca 450 diensten, vakgroepen, projecten, etc. (bijv. www.utwente.nl/mc).

Dit zijn tevens de drie grote onderdelen van dit project.

Daarnaast zijn er een aantal algemene onderdelen binnen het weblandschap op de wensenlijst:

  • Nieuws/eventsysteem uitbouwen om het UT-breed in te kunnen zetten (grotendeels reeds gerealiseerd).
  • Een opleidingendatabase  voor automatisering van een aantal functionaliteiten inrichten (grotendeels reeds gerealiseerd)
  • Tagging-functionaliteit toevoegen voor makkelijk gebruik van meta-informatie

Aandachtspunten

Voor dit project zijn de volgende aandachtspunten gedefinieerd:

  • Huisstjil: De nieuwe huisstijl van de UT, die in 2009 in ingevoerd, dient doorontwikkeld te worden voor online gebruik. (Reeds gerealiseerd.)
  • Mobiliteit: alles wat er gebouwd wordt, moet ook op mobiel/tablet goed werken. (Reeds gerealiseerd, verdere optimalisatie in maart 2014).
  • Techniek: De basis-techniek achter de huidige site is grotendeels meer dan 10 jaar oud. Enkel de centrale UT-site is in de tussentijd vernieuwd, maar ook dat is gedaan in de tijd dat er nog geen iPad bestond.
  • Hierarchie: Een goede/hierarchische URL-structuur, ook gekoppeld aan zoekmachineoptimalisatie. Beheerstructuur op de achterkant, meta-informatie, tagging, etc).

Planning: first things first

Werving van studenten is onze core business. Daarom zijn we begonnen met de vernieuwing van de wervingssites. Onderstaande websites zijn begin 2014 opgeleverd en via deze verkote URL’s in de meest gebruikte taal te bereiken:

Sommige sites, zoals de bachelor-website worden zelfs drietalig aangeboden. Onder de bachelorsite hangen tientallen websites van de opleidingen.

In de loop van 2014 gaan we verder met de verdere onderdelen, nauwkeurige planning is t.z.t. beschikbaar via www.utwente.nl/website.

Projectteam

Per deelproject wisselt de samenstelling, en zullen verschillende collega’s aansluiten. De kern van het project bestaat uit een groep medewerkers van Marketing & Communicatie. Waar nodig (design, interactie, bouw) worden externen ingeschakeld. Hiervoor werken we samen met TriMM (design) en B-Lex (bouw), twee bedrijven die uit de UT zijn ontstaan en veel alumni in dienst hebben.

Design onderwijs

Mogelijkheden tot meedenken

In de beginfase van het project hebben we meer dan 500 gebruikers van ons CMS WebHare opgeroepen, actief mee te denken en wensen aan te geven. De gebruikers die hierop gereageerd hebben, zijn tijdens twee sessies bijgepraat over de plannen/aandachtspunten van het project. Er is ook gepresenteerd, wat er al ontworpen was voor andere websites in een eerste ontwerpronde. Reacties hierop waren erg positief. De lijst van gewenste functionaliteiten voor de standaard-WebHare-sites die gebruikt worden voor vakgroepen, diensten, projecten etc is door de gebruikers aangevuld en zal zo veel mogelijk worden meegenomen in de ontwikkeling hiervan later dit jaar.
Naast de gebruikersgroep hebben we ook collega’s voor een klankboardgroep uitgenodigd, verspreid over twee sessies tijdens de zomer 2013. Hiervoor waren ca. 15 directeuren van opleidingen, instituten, diensten en faculteiten uitgenodigd. Ook hier zijn de eerste ideeën en ontwerpen gepresenteerd, en hebben wij een goede indruk kunnen krijgen wat men van ons tijdens dit project verwacht. De aanwezigen zijn later via de mail op de hoogte gehouden van de vorderingen, bijv voorbeeld bij het lanceren van de nieuwe wervingssites voor bachelor- en masteropleidingen in januari 2014.

Als het gaat om houders van specifieke informatie (bijv. de campusmanager voor de informatie op www.utwente.nl/campus), dan zijn deze in aparte bijeenkomsten per themagebied uitgenodigd om mee te denken over te toekomstige invulling van ‘hun’ pagina: wat willen we op deze pagina’s etaleren, en wat is de bijbehorende subnavigatie?
Hiernaast zijn nog enkele andere groepen binnen de UT betrokken geweest in de loop van dit project, bijvoorbeeld bij het opstellen van ‘user stories’, om aan te geven wat een gebruiker op een website zou moeten kunnen/willen doen/vinden. Dit soort groepen zullen gedurende de verschillende deelprojecten steeds weer worden betrokken.

Op de hoogte blijven

Ben je medewerker of student van de UT? Dan kun je voor meer informatie en regelmatige updates terecht op de intranetpagina www.utwente.nl/website, die in mei 2013 opgestart is. Daarnaast plaatsen wij sinds het voorjaar van 2013 elke maand een update in de medewerkersnieuwsbrief van de UT. Op dit moment hebben alle webpagina’s in het nieuwe design ook bovenaan een beta-link met basisinformatie over dit project en veel gestelde vragen.

Elke oplevering van een deelproject zullen we op deze blog melden. Tussendoor zullen we een aantal elementen uit dit project toelichten.

Tags

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.