Tag

onderzoek

Cheps heeft in opdracht van NRO een verkenning uitgevoerd naar de kennisinfrastructuur in het Nederlandse hoger onderwijs op het gebied van onderwijsinnovaties. De onderliggende vraag: leren van elkaar en evidence-based innoveren kunnen alleen plaatsvinden als bestaande kennis wordt verspreid en gebruikt. Maar gebeurt dit ook? Om… Read more

Onlangs zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquete gepresenteerd. Er zaten 2174 bachelor-studenten en 1195 master-studenten in de steekproef. Een behoorlijk aantal dus. Op de site http://www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzedatabase/bestellen/studiekeuzedatabase-online  kan er wat ‘gespeeld’ worden met de database. Je moet je er voor aanmelden, maar dat… Read more

Scoping review Flipped Classroom

Posted by Wytze Koopal in the category Activerende werkvormen

Via Google Scholar kun je automatische notificaties instellen op (wetenschappelijke) literatuur met bepaalde titels en/of trefwoorden. Al enkele maanden heb ik bijvoorbeeld een notificatie ingesteld op “flipped classroom“. Er komt bijna elke dag een notificatie via email bij me binnen, met… Read more

CEE Kick off keynote dr. Ruth Graham

Posted by Irene Steens in the category Curriculum

Dag allemaal, Speciaal voor de achterblijvers en/of laatkomers hierbij een kort verslagje van de keynote van Dr. Ruth Graham. In feite kwam haar lezing neer op een samenvatting van bijgaand rapport. De voorwaarden tot verandering en de drempels en hindernissen die ze schetste, waren voor ons… Read more

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het functioneren van het accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland. September 2013 heeft de Inspectie de conclusies van een onderzoek naar de kwaliteit van het huidige stelsel gepresenteerd. De algemene conclusie luidt dat het accreditatiestelsel breed gedragen en krachtig is… Read more