Tag

docentprofessionalisering

VOP’s zijn nog vindbaar!

Posted by Helma Vlas in the category Docentprofessionalisering

Nieuwsgierig geworden na deze cryptische titel? Collega Frank stuurde mij een referentie (pag. 94) uit het boek van John Biggs ‘Teaching for quality learning in university’ (Biggs & Tang, 2011). Blijkt er in een buitenlands boek toch zomaar verwezen te worden naar de vroegere Venster… Read more

Technology vervangt de (live-)trainer!?

Posted by Helma Vlas in the category 21 century skills

Recent vond de conferentie Next Learning 2017 plaats. De conferentie is gericht op hrm-professionals en gaat over het leren binnen organisaties. Ik krijg de nieuwsbrief en heb er even snel doorheen gebladerd. Het leren binnen organisaties en het leren van studenten die universitair onderwijs volgen… Read more

Twee aardige artikelen over meeliftgedrag. 1) Het eerste artikel behelst een theoretische analyse van meelift(ers)gedrag en presenteert een kleinschalig onderzoek onder studenten van een universiteit. Een belangrijk aandachtspunt bij de constatering van ‘meeliften’: nagaan wat de achterliggende reden is van bepaald gedrag! En nagaan hoe de groep als team functioneert?… Read more