Onderwijsvernieuwing op de University of Twente

Over dit webblog

Dit is een weblog voor kennisdeling door en voor medewerkers van het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT, vroeger bekend als de Onderwijskundige Dienst) en het Programmabureau Onderwijsvernieuwing. We noemen dit weblog Citadel, naar het gebouw op de campus van de Universiteit Twente waar we gevestigd zijn.

Lees meer

Slotconferentie 6 november 2013

Posted by Irene Steens in the category Curriculum

De eerste tien weken van het studiejaar 2013-2014 zullen voor de eerstejaars studenten in het teken staan van sport. Binnen het curriculum besteedt elke opleiding aandacht aan Sport. Meestal door het project het sportthema te geven, maar het kan ook vorm krijgen in cases of… Read more

Yes!

Posted by Wytze Koopal in the category Nederlands

Yes! Het plan voor ICT in Onderwijs is goedgekeurd door het CvB op 1 juli 2013. We gaan 5 thema’s oppakken voor de komende jaren: Formatieve toetsing en beoordeling (30%) Ontwerp, productie en (her)gebruik digitaal studiemateriaal (20 %) Activerende (digitale) werkvormen (30%) Effectief samen leren… Read more