Blog

Over dit weblog

Dit is een weblog voor kennisdeling door en voor medewerkers van het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT, vroeger bekend als de Onderwijskundige Dienst) en het Programmabureau Onderwijsvernieuwing. We noemen dit weblog Citadel, naar het gebouw op de campus van de Universiteit Twente waar we gevestigd zijn. Er zijn verschillende auteurs. Het gaat altijd over onderwijs en verbetering hiervan. Sommige berichten zijn openbaar, en sommige berichten zijn dat bewust niet. Reageren op berichten mag en kan iedereen, er wordt wel gemodereerd. Kijk op de pagina Zelf schrijven voor meer informatie.

CELT
CELT, Juni 2015

Zoek je meer informatie over onderwijs(vernieuwing) op de UT en diensten die er beschikbaar zijn? Ga dan naar de (Engelstalige) website van het Centre of Expertise in Learning and Teaching, of de website over het Twents Onderwijs Model.