Blog

Badge to the future

Posted by karenslotman in the category 21 century skills

eduBadge seminar SURF, 17 juni 2018
Waarom krijgen studenten van een opleiding allemaal hetzelfde diploma terwijl de verschillen tussen studenten met hetzelfde diploma enorm zijn. Dat er grote verschillen zijn weten docenten, weten werkgevers en dat weten de studenten zelf ook heel goed. Een diploma geeft dus weinig informatie over de student, maar het diploma is daarentegen wel gevalideerd. Een portfolio is beperkt gevalideerd, maar geeft veel beter weer wat een student daadwerkelijk kan. Badges zouden die gap tussen diploma en portfolio kunnen dichten.

Wat zijn badges?
Badges in het onderwijs zijn digitale stickers die je kan weggeven of krijgen wanneer je iets hebt afgerond of wanneer je één of meerdere vaardigheden of kennis hebt opgedaan. Het idee is al heel oud, denk maar aan de Scouting waar je voor bepaalde vaardigheden ook badges kan verdienen. Door de techniek komen er nieuwe mogelijkheden en krijgen badges een nieuwe opleving.

Hoe werkt het eigenlijk?
Je hebt een issuer (docent of instelling), die geeft een badge aan de earner (student). Student publiseert de badge. Consumer (werkgever) kan de badges bekijken, de criteria die horen bij de badge bekijken en kan checken of de badge werkelijk is uitgegeven door de instelling.

Pilot
Het afgelopen jaar hebben een aantal instellingen meegedaan aan een pilot digitale badges. Ook dit jaar kunnen instellingen zich melden bij SURF om een pilot te doen. Er is veel interesse en welwillendheid om hier mee aan de slag te gaan. Volgens Alexander Blanc van SURF gaat het concept van badges doorzetten. Het hele idee, als ook de software bv ‘Badgr’, is nog lang niet uitontwikkeld, maar biedt volop kansen. Zien we op de UT ook de meerwaarde van deze badges in? En durven we een pilot aan?

Ervaringen
Verschillende instellingen kwamen vertellen over hun ervaringen (University of Amsterdam, Vrije Universiteit, University of Eindhoven, Erasmus University, Fontys Hogescholen). De manier waarop badges werden ingezet waren verschillend. Bij de ene instelling kon een badge verdiend worden voor het afronden van een compleet onderwijsprogramma, door de andere instelling werden badges vooral uitgegeven voor extra curriculaire vaardigheden. Ook werden badges ingezet als gamification om studenten uit te dagen actief te worden. Soms werden badges uitgedeeld wanneer activiteiten waren afgerond (done) , soms voor prestaties (sufficient).

Gaan studenten er harder door werken? Raken ze gemotiveerder? Sommigen raken er echt door gemotiveerd. Sommigen ook helemaal niet. Maar de grijze massa? Dat weet niemand, ook op basis van de verschillende pilots kon daar geen uitspraak over gedaan worden. Wat is nu eigenlijk de waarde van een badge vergeleken met de papieren uitdraaien van een diploma en de cijferlijst waarop alle vakken staan? Kan een student vrijstellingen krijgen als hij bepaalde badges heeft ontvangen? Hoe groot (lees: onderwijseenheden of EC’s) is een badge eigenlijk?
Het hele concept staat nog in de kinderschoenen, de implementatie en acceptatie gaat niet vanzelf, niet alle studenten zijn enhousiast of waarderen het, de meerwaarde wordt nog niet altijd aagetoond, maar het heeft potentie volgens de pilot instellingen. De techniek is nu zover dat we al veel kunnen, nu de implementatie in het onderwijs nog…. As usual…

Ideeën
Je zou badges kunnen uitdelen om

  • te bepalen wie welke apparaten in het lab mogen bedienen!
  • sof skills of academische vaardigheden te waarderen
  • studentassistenten in de rol van docent te waarderen (voor volgen van DISA training een badge, een voor minimaal 4 kwartielen studentassistentschap, een voor minimaal 8 kwartielen studentassistentschap)
  • minoren te waarderen
  • bestuurswerk te waarderen

Terug naar de titel van deze blog ‘Badge to the future’. Gaan badges in het onderwijs het helemaal worden? Een diploma en een portfolio verminderen vanzelf van waarde? Of wordt het een derde middel om je skills te tonen? Zeg jij het maar.

Tags