Blog

Gratis boek: Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

Posted by Helma Vlas in the category Docentprofessionalisering

Het boek Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs, van Dominique Sluijsmans & Mien Segers (red.) e.a. (2018. Uitgeverij: Phronese) is nu gratis beschikbaar.  Het boek is een vervolg op het eerdere boek Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs en toegesneden op de onderwijspraktijk van het Hoger onderwijs.

In het (hoger) onderwijs is er een toenemende aandacht voor formatief toetsen. Hierbij wordt gekeken  naar de informatie over het leerproces, de voortgang en de prestaties van studenten om de student met behulp van feedback verder te helpen in zijn/haar onderwijs- en leerproces. De redactie van het boek duidt dit aan met de term “evalueren”. Het zoeken is naar een goede balans tussen summatief toetsen (in het Engels vaak aangeduid als “assessment of learning”) en formatief toetsen (“assessment for learning”).
In het boek worden aan de hand van artikelen van verschillende auteurs en interviews met (toets)deskundigen, ideeën en handvatten gepresenteerd om te laten zien hoe ‘evalueren’ en vooral het geven van feedback, het leerproces kan bevorderen. Onder andere wordt ingegaan op de plaats en rol van feedback, de manier waarop deze optimaal kan worden ingezet en de manier waarop een feedbackcultuur kan worden gestimuleerd binnen opleidingen. Het boek is wat meer gericht op hbo-opleidingen, maar biedt ook voor universiteiten genoeg stof ter overweging.

Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs
Dominique Sluijsmans & Mien Segers (red.), 2018. Uitgeverij: Phronese
Te downloaden via: http://toetsrevolutie.nl/?page_id=79