Blog

Student generated video

Posted by marloesluttikhuis in the category 21 century skills

Op dinsdag 13 maart organiseerde Surf een seminar over student generated video. Tijdens deze middag vertelden een aantal instellingen over hun ervaringen met student generated video. Vanuit de Universiteit van Maastricht werden een drietal voorbeelden gegeven van vakken waarbij studenten een video als eindproduct ontwikkeld hebben:

  • Om een bedrijfsidee te pitchen, bijvoorbeeld door een animatie te maken over het product
  • Een documentaire over een sociaal probleem
  • Een BBC documentaire over onderdelen van de Europese wet- en regelgeving

Grootste bespreekpunt tijdens de middag was de mate van ondersteuning voor de studenten. Ga je ze bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een script? Is er ondersteuning voor het editen van de video? Kunnen studenten soft- en hardware lenen voor het maken van de video? En de uiteindelijke vraag; in hoeverre telt de kwaliteit van het eindproduct mee in de beoordeling? Opvallend was dat hierover erg verschillend gedacht wordt. Over het algemeen is de ervaring wel dat studenten veel meer kunnen dan je in eerste instantie denkt en dat er kwalitatief goede producten opgeleverd worden.

Een ander discussiepunt was de organisatie/logistiek van video’s. Hoe zorg je er voor dat de video’s allemaal bij de docent terecht komen zonder dat studenten elkaars video’s kunnen zien? Hiervoor worden verschillende tools gebruikt zoals Mediasite en Pitch2peer.

Bij de Universiteit Maastricht hebben ze een portal ontwikkeld met daarop veel informatie voor studenten. Hier wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd hoe je een script schrijft, waar je op moet letten bij het ontwerp van de video etc. Ook staan er op deze website een aantal good practice video’s waarin docenten vertellen hoe zij video inzetten in hun onderwijs (erg leuk om even te bekijken!).

Het tweede gedeelte van de middag werd er stil gestaan bij wat er in de literatuur al bekend is over student generated video. De presentatie werd gegeven door Mariet Vriens van de KU Leuven. Zij maakte onderscheid in twee verschillende soorten student generated video:

  1. Video als doel; bijvoorbeeld het ontwikkelen van een kennisclip, storytelling etc.
  2. Video als middel; om bepaalde vaardigheden of kennis aan te tonen, bijvoorbeeld logboek/reflectiedagboek, documentaire, procesfilm etc.

Net zoals bij veel andere toetsen is tussentijdse feedback en zicht houden op het proces ook bij student generated video erg belangrijk.

Meer informatie over student generated video is ook te vinden op media-and-education.nl , hier zal binnenkort ook een videoverslag van de bijeenkomst te zien zijn.

Tags

Image of

Author

marloesluttikhuis

Read all posts by marloesluttikhuis