Blog

Saxion ICTO symposium

Posted by Wytze Koopal in the category Evenementen

Gisteren waren we vanuit het TELT team bij het ICT&O (ICT en Onderwijs) symposium van Saxion. Er werden verschillende workshops verzorgd door ICTO adviseurs en docenten van Saxion. Zoals ook vaak bij onze evenementen was de opkomst voor dit symposium (helaas) niet heel groot, ongeveer 50 aanwezigen. Hierbij een verslag door Wytze en Eduardo.

Eduardo: Een eerste ochtendworkshop ging over SHUFFLE. Dit is een creatieve manier om met docenten ‘Backwards design’ te doorlopen. Met verschillende gekleurde kaarten en de leerdoel kaarten is een overzicht te krijgen van een (her)ontwerp proces. Ook kwam http://blendy.saxion.nl aan de orde. Een mooi overzicht van verschillende digitale tools en passende werkvormen. Qua werkvormen bracht een deelnemer ook de volgende site in: http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/. (allemaal wel in het Nederlands).

Wytze: mijn eerste workshop ging over de ook bij het TELT team bekende uitdaging. Hoe bereiken we meer dan alleen de 5% voorlopers (de early adopters) onder de docenten, maar ook de grotere groep docenten en management. Marald Rouwen (ICTO Adviseur bij Saxion) heeft hiervoor een aanpak ontworpen en met ons gedeeld in de workshop. De aanpak is gebaseerd op twee zaken: (a) het model van Kennisnet, Vier in balans, en (b) het spinnenweb van Van den Akker. Kern van de aanpak is dat het (middle) management wordt uitgedaagd om hun visie/mening te geven over hoe zijn hun onderwijs met behulp van ICT zouden willen inrichten. Het beoogde resultaat is dat het (middle) management nu echte betrokkenheid en commitment gaat tonen. Wellicht kunnen we als TELT team deze aanpak ook eens nader bekijken, en wellicht toepassen.

Eduardo: In de workshop over het maken van kennisclips werden drie video’s in stappen aangeboden. De eerste (hele goede video!) klik je hier aan. Het was een leuke werkvorm om vanuit de inhoud (zoals ook ons groepje is gestart) in drie stappen (Inhoud -> Beeld -> Visualiseren) een interessant video script te maken. In ons geval het plakken van een band.

Eduardo: Het delen van onderwijsmateriaal (Open Educational Resources) is gedemonstreerd voor de Verpleegkunde opleiding. De opleidingen in Nederland gaan allemaal uit van hetzelfde beroepsprofiel, waarbij de ontwikkelde materialen open beschikbaar zijn. Zie https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/ Het idee is dat hiermee de kwaliteit, efficiëntie en samenwerking te verhogen. Er werken nu al meer dan 10 HBO opleidingen Verpleegkunde met dit materiaal. Het materiaal kan een keurmerk krijgen als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook kan een gebruiker van het materiaal beoordelen middels sterren.

Wytze: Marloes Klumpers en Niek Siero verzorgden een sessie over het project (zoektocht?) “Op weg naar een toekomstige Leeromgeving” (nu is Blackboard in gebruik bij Saxion). Dit project moet eind 2018 tot een resultaat komen. Veel herkenning in deze workshop. In deze fase was de UT ook zo’n 3 jaar geleden. Er zijn vele verschillende gezichtspunten, meningen en ervaringen, zelfs al bij de (ongeeer 10) deelnemers in deze workshop. De uitdaging is om die bij elkaar te brengen tot een gezamenlijke visie, zonder dat dit een gemiddelde, afgevlakte visie wordt. Saxion wil zeker ook studenten en docenten hierbij betrekken.

Eduardo: Tijdens een lunch gesprek met twee docenten hebben we naar goformative met H5P integratie gekeken. Mooi om beginnende docenten te zien die zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om actieve hoorcolleges te geven. Goformative is een gratis tool, gebruiksvriendelijk! ‘Nadeel’ is dat de studenten moeten inloggen met hun google account.

Wytze: het middagprogramma werd geopend door Anka Mulder, de nieuwe voorzitter van het CvB van Saxion. Mulder vroeg zich af waarom Open Onderwijs nog niet “gewoon” is. Mulder is inmiddels 13 jaar bezig met dit thema (bij haar vorige werkgever, TU Delft, is zij hiervoor een onvermoeibare voorvechter geweest). Deze inleiding was, zoals ik het heb ervaren, een oproep aan de Saxion gemeenschap om vooral met Open Onderwijs aan de slag te gaan. Er zijn vanzelfsprekend hindernissen, maar kijk vooral naar de voordelen! Zoals de verbeterde kwaliteit of de kansen op samenwerking. Zie ook het hiervoor genoemde voorbeeld van de Verpleegkunde opleidingen. En wellicht kan werken aan open onderwijsmaterialen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk (immers je kunt materialen hergebruiken, van jezelf, maar ook van andere instellingen).

Wytze: mijn laatste workshop was een mooi voorbeeld van wat Anka Mulder vroeg. Marco Farfan (docent bij Toegepaste Psychologie) lichtte een traject toe van de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmodule. Er was geen geschikt boek voorhanden. Daarna is er verder gezocht, met name naar digitale (open) leermaterialen. Farfan raakte zeker ook aan de hindernissen bij deze aanpak, zoals copyright. Maar uiteindelijk kun je altijd vragen of je op internet gevonden materiaal mag gebruiken voor onderwijs. En vaak krijg je toestemming is zijn ervaring. Hij had bijvoorbeeld toestemming gekregen van de Rabobank om materiaal van een website over ondernemen te mogen (her)gebruiken. Hij heeft verder ook zeer bruikbare YouTube videos’s gevonden, en gebruikt. Dit waren onder andere video’s van een MOOC van MIT, die ook als losse video’s op YouTube beschikbaar waren. Studenten waren enthousiast over de opzet van deze module, bleek uit een voorlopige evaluatie. Farfan sloot zijn workshop af met een oproep aan collega-docenten om vooral zijn aanpak toe te passen: ga kijken of je materialen kunt hergebruiken, in plaats van zelf allerlei materialen te produceren.