Blog

Kan een kleine interventie de leermotivatie van studenten beïnvloeden?

Posted by Helma Vlas in the category 21 century skills

Is de theorie over de “growth mindset” van Carol Dweck een interessant idee dat langzamerhand uitgegroeid is tot een hype? Of kan op basis hiervan daadwerkelijk op fundamentele wijze de leermotivatie van jongeren (en volwassenen) in positieve zin beïnvloed worden? En welke inspanningen zijn dan nodig om jongeren op het goede spoor te zetten?

Bradley Busch haalt in een blog voor BPS Research Digest een onderzoek aan (beschikbaar als pre-print in afwachting van een officiële publicatie) waarin aangetoond wordt dat met een relatief kleine inspanning – het tonen van twee video’s – al kleine positieve effecten te bereiken zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van 23 onderzoekers op dit terrein, waaronder Carol Dweck, Angela Duckworth en David Yeager.

In een samenvatting van het onderzoek beschrijft Busch de opzet. Een grote groep van meer dan twaalfduizend 14-15 jarige scholieren van verschillende US scholen kregen aan het begin van het schooljaar twee video’s van 25 minuten te zien. De helft van de scholieren zag twee video’s waarin werd uitgelegd dat intellectuele capaciteiten niet vaststaand zijn maar ontwikkelbaar. De andere helft vormde de controle groep en kreeg video’s te zien die over de werking van menselijke hersenen in het algemeen.
De uitkomst laat zien dat de studenten die de “growth mindset” video’ zagen aan het einde van schooljaar iets betere cijfers haalden in vergelijking met de controlegroep (0.03 punten verschil gemiddeld). Het effect was groter voor de leerlingen die wat meer moeite hebben met het onderwijs (“struggling students”; 0.08 punten).
De kans dat de “growth mindset leerlingen” terecht kwamen in de groep laag presteerders was 3% kleiner dan gold voor de controle groep leerlingen. “Putting them on a new trajectory”, met minder kans op studievertraging, aldus de onderzoekers.

Implicatie voor onze studenten?
Het onderzoek laat zeer kleine verschillen zien, maar daar staat tegenover dat de interventie weinig tijd, kosten en inspanning vraagt. Zou het zin hebben om eerstejaars studenten aan het begin van de studie dergelijke video’s te tonen? Of aan studenten die wat meer moeite hebben met een studie? De video’s te bespreken in mentorgroepen, indien een opleiding daarover beschikt? Het is een idee.

Bron: blog van Bradley Busch voor BPS Research Digest. 23 maart 2018
Onderzoek waar naar verwezen wordt (manuscript onder revisie voor publicatie, tijdelijk beschikbaar als pre-print): Where and For Whom Can a Brief, Scalable Mindset Intervention Improve Adolescents’ Educational Trajectories?

Comments

  1. Karen Slotman

    Interessant, al had ik gedacht dat de invloed groter zou zijn. Het zou ook interessant zijn in hoeverre de leerlingen uit zich zelf al een idee hebben over het leren en hun eigen capaciteiten. Hebben ze een growth mindset of fixed mindset? Wat als alleen de leerlingen met een fixed mindset video's krijgen over de growth mindset.... Zou dan het effect groter zijn?