Blog

FutureLearn Partners’ Forum Oct 2017

Posted by Eduardo Hermsen in the category Docentprofessionalisering

FutureLearn Partners’ Forum (London)

Tuesday 10 – Wednesday 11 October 2017

Dag 1

De ervaringen met de Philosophy mooc van Peter Paul gedeeld en de ‘pleaseant suprise’ dat filosofen graag discussiëren en het platform die goed ondersteund. Ook kopen filosofen graag upgrade. Simon Nelson refereert er nog aan in zijn presentatie en ook het UT logo is mooi gepresenteerd.

Op de eerste dag van het partner forum zijn er een groot aantal nieuwe ontwikkelingen en doorontwikkelingen gepresenteerd door o.a Simon Nelson (CEO van FutureLearn) als het gaat om mogelijkheden en gestage groei voor online en levens lang leren.

Een paar ontwikkelingen.

 • In vier jaar van 1 course naar 237 courses
 • De markt voor online onderwijs is nog steeds (geleidelijk) aan het groeien
 • Mogelijkheden voor credit courses
 • Learning manager (waarmee je studenten kunt volgen)
 • Nieuwe derde mogelijkheid rond het verdienmodel is een sponsered courses. Waarbij een bepaald aantal certificaten vooraf is afgekocht door een instelling.
 • Successen als het gaat om samenwerking met overheidsprogramma’s zoals het cyber school programme en samenwerking met de Britisch councel.

Paar ideeën die ontstaan zijn het gebruik van de learning manager om de professionele ontwikkeling van eigen medewerkers die een online course volgen te ondersteunen. Misschien toch ook onze eigen UTQ courses online aanbieden op deze manier? Een andere tip is een Mooc aan te bieden als kennisdisseminatie van onderzoeksprojecten. Ook samenwerking met andere universiteiten die op FutureLearn zitten kan een motivator zijn. De langdurige ontwikkeltijd die wij ervaren komt ook bij anderen voor.

Een aantal learners vertellen hun persoonlijk story is als het gaat om leren met het futurelearn platform. Wat vooral opvalt, is de verscheidenheid aan onderwerpen die ze volgen. Van zeer praktisch voor hun werk tot algemene interesse onderwerpen.

Na een gedegen analyse van learners data zijn een aantal archetypes opgesteld van prototypische learners. Dit kan helpen in het ontwerpen van een course met een bepaalde learner in gedachte of om bepaalde learners anders te benaderen (in de marketing). De archetype zijn gericht op drie gebieden. 1. Work and Study, 2. Personal life, 3. Leisure

archetypes

Na de lunch een interactieve workshop met het ontwerpproces van courses waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal kaarten die een visueel beeld geven van de te ontwikkelen course.

learning design workshop

Als laatste onderdeel van de eerste dag inzicht in evaluatie en hoe de verschillende partners ermee omgaan. Een eerste stap daarin is het bepalen van je doel met de online course. Opvallend dat er ook andere de professionele ontwikkeling van de educators noemen als doel, zoals wij dat voor ogen hebben.
In het deel over evaluatie worden 8 zaken genoemd die hierbij belangrijk zijn:

 1. Thinking beyond English: 60% van de learners zijn van niet Engels sprekende landen
 2. Keep it short & simple! Average readability score of FutureLearn article: 45 (Harvard Law review = 30; Time magazine = 52, Harry Potter = 73)
 3. Practical examples from around the world
 4. Schedule in mind with the learner’s schedule (vooral voor docenten die courses volgen)
 5. Manage to fit into their regular lives (Course lenght, weekly workload)
 6. Manage & meet expectations (vooral als het gaat om pre-knowledge)
 7. Quizzes – challenge & teach
 8. The cherry on the cake: Interaction and fun

Tijdens het social event nog interessante gesprekken gevoerd met Purdue University, Pompeu Fabre University Barcelona, University of Sheffield en anderen.

Tweede dag

Als eerste het ‘Peer facilitation project’. Het project is erop gericht om te kijken hoe vrijwillige mentoren een rol kunnen spelen in tijdens de verschillende runs van een cours. We wilden in de pilot graag meedoen maar waren helaas niet uitgekozen. De ervaringen zijn wel interessant voor ons. Peer facilitation is erop gericht om learners een active rol te geven als mentor in een course. Aan de ene kant om learners in de course te motiveren en aan de andere kant om de overhead voor een run te minimaliseren.

Er is een heel proces ingericht om vrijwillige mentoren te werven. Dit wordt op basis van de ervaringen nog verbeterd. Over het algeheel wordt de pilot als positief ervaren door de verschillende partijen. Een van de uitkomsten is dat er een ‘training course’ op Futurelearn komt waar mentoren (peers) kunnen leren hoe en wat ze moeten doen als mentor in een course. Kunnen wij ook gebruik van maken voor onze mentoren hoop ik.

Bij Partner marketing successes is een voorbeeld gegeven van University College Londen – online course Perioperative Medicine. Conclusie is eigenlijk dat als je binnen CPD (Contineus Professional Development) en samen met de beroepsorganisatie (Royal College of Anaesthetists) een online course ontwikkeld je veel betalende learners krijgt.

Verder multi-channel marketing waarbij de (lead) educators ook erg actief zijn in het netwerk.

In het onderdeel ‘Promoting your courses to media’ ging het over het verschil tussen communicatie en marketing. Conclusie is dat FL open staat om samen dingen op te pakken als ze het op tijd weten en waarbij de partner vooral ook input en ‘werk’ verzet.

Een paar leuke voorbeelden van ‘Presented by Monash University, Girls’ Day School Trust, Raspberry Pi Foundation, Royal Observatory Greenwich, Houses of Parliament and National STEM Learning Centre.’ Geven inzicht in het ontwikkelproces van een online course.

Coventry University geeft inzicht hoe ze de komende jaren inzetten op online onderwijs en online degrees. Een van de opmerkelijke dingen is dat ze een budget hebben om wetenschappelijk personeel aan te nemen voor vakgroepen die dan ook online leermaterialen gaan ontwikkelen.

In de marketing drop-in session een discussie gehad over het inzakken van het aantal participanten en de ‘moeilijke’ marketing van courses. Geen echte antwoorden gekregen maar wel herkenning bij andere Universiteiten.

Tijdens het deel ‘public education initiatives’ een aantal voorbeelden gezien van “funded education initiatives, such as the British Council’s Study UK campaign, to FutureLearn and how this can benefit you and your courses. “

digital upgrade

De mogelijkheden van de ‘Learning manager’ lijken een mooie aanvulling om eigen studenten te kunnen volgen.

learning manager

Er zijn echter kosten aan verbonden wil je het op grote schaal inzetten. (Als partner mogen we 500 studenten gratis volgen). Ideeën zijn bijvoorbeeld om onze eigen medewerkers (onze moocs) te doen en ze dan te volgen. (of bijvoorbeeld BKO moocs te maken). We zouden dan echter gemakkelijker Canvas in kunnen zetten. In de volgende run van GeoHealth gebruiken we de tool om er ervaring mee op te doen.

Conclusies

Al met al een interessante tweedaagse en ook leuk om contacten op te doen met verschillende partners en zo informeel ervaringen uit te wisselen. De volgende keer zeker interessant om weer een partner forum te bezoeken met meer collega’s of leden van de MOOC teams.

Voor vragen over bepaalde onderwerpen, neem even contact op met mij.

Tags

Comments

 1. Jan Evers

  Hoi Eduardo,
  Goed om even je verslag te lezen van deze 2-daagse!
  Groet, Jan