Blog

Het effect van smartphones en het overall beschikbaar hebben van informatie

Posted by Helma Vlas in the category 21 century skills

Naar aanleiding van de presentatie van Noortje Janssen tijdens het CELT-afstemmingsoverleg (16-10-2017) en enkele artikelen die ze toonde, kwam de discussie op gang over de mitsen en maren van het gebruik van een laptop tijdens colleges of in  het onderwijs in het algemeen.  Hoewel een laptop of velerlei wijze nuttig in te zetten is in het onderwijs, is het ook een medium dat veel afleiding(smogelijkheden) biedt. De concentratie kan daardoor afnemen en de studenten hebben vervolgens meer moeite om het onderwijs te volgen en de kennis goed te verwerken en op te slaan.
In een zeer recente blog van Paul Kirschner wordt een nog verontrustender beeld verstrekt aangaande het gebruik van smartphones. Of nog erger: het effect van smartphones terwijl ze alleen maar aanwezig zijn. Niet eens gebruikt worden! Kirschner citeert met toestemming uit de Marshall Memo 707 van Kim Marshall, die zich op zijn beurt baseert op een stuk van Nicholas Carr in de Wall Street Journal. Verschillende onderzoeken over de invloed van smartphones, o.a. op de prestaties van studenten, worden aangehaald.
Wat me daarnaast intriggerde in Kirschner’s blog  waren twee uitspraken.  Een uitspraak van William James: “The art of remembering is the art of thinking.” En de uitspraak van Carr: “Only by encoding information in our biological memory can we weave the rich intellectual associations that form the essence of personal knowledge and give rise to critical and conceptual thinking. No matter how much information swirls around us, the less well-stocked our memory, the less we have to think with.”  We hebben, aldus Carr, een kennisbasis nodig om kritisch en conceptueel na te kunnen denken. Doordat we met de huidige apparaten en Internet makkelijk over een veelheid  aan informatie kunnen beschikken, kan de illussie ontstaan, volgens Daniel Wegner and Adrian Ward, dat we ook zelf veel weten en de kennis zelf bedacht hebben. Maar informatie is nog geen kennis.
Om weer eens ‘ouderwets’ na te denken en ook diepgaand contact te maken met je medemens (incl. collega’s), lijkt het goed om nu en dan alle apparatuur uit te schakelen en liefst ook ver weg te leggen. Of zelf wat afstand te nemen: een wandeling door de natuur, al dan niet met medemens /collega, zonder een telefoon op zak bijvoorbeeld.

What Smartphones Are Doing to Our Minds. 17 oktober 2017 door Paul Kirschner in Blogcollectief Onderzoek Onderwijs.

 

 

Comments

 1. Maria

  Interessant!
  Zoveel mensen zoveel meningen.
  Zie ook onderstaande link met de mening (ook gebaseerd op onderzoeksresultaten) dat de smartphone juist (deels) moet blijven.
  http://www.theedadvocate.org/professors-shouldnt-ban-smartphones-2/

 2. Helma Vlas

  Ook interessant, dank! Altijd goed om meerdere kanten van de zaak te belichten.
  Maar, behalve wat betreft functioneel gebruik voor het leren, blijft het wel lastig: de smartphone bij je hebben leidt sneller tot afleiding. De smartphone niet bij je hebben leidt tot spanningen. Laat je dit aan de studenten zelf over of neem je ze min of meer tegen zichzelf in bescherming?
  Belangrijkste waarschijnlijk: bespreek het met de studenten aan het begin van de studie, bijvoorbeeld in het kader van aandacht voor studeervaardigheden. Maak ze bewust van de mogelijke effecten. Toon het effect door wat experimenten ter plekke als dat mogelijk is.

  Een interessant punt in het aangegeven artikel is dat de auteur stelt dat smartphones ook bruikbaar zijn om foto's te nemen van slides en colleges op te nemen. Het eerste zal waarschijnlijk niet zo bezwaarlijk zijn indien - wat vaak gebeurt - de slides sowieso ter beschikking worden gesteld. Mits het ook alleen voor eigen gebruik is bedoeld en niet voor brede verdere verspreiding.
  Maar wat als de student zijn smartphone vooraan op je tafeltje legt bij een college en zelf wat anders gaat doen? Of hetzelfde gebeurt bij een bespreking van een opdracht met de begeleider in de project- of tutor-groep? Mogen opnames voor eigen gebruik? Mogen ze gedeeld worden met mede-studenten? Gedeeld worden op Internet? Hoe zit dat met auteursrechten? Kan een docent of een instelling dit verbieden? Worden docenten voorzichtiger in wat ze vertellen, bijvoorbeeld over recent eigen onderzoek, als ze weten dat hun college openbaar gemaakt kan worden? Of is een college in principe openbaar?
  Een interessante discussie (lees vooral ook de reacties) hierover is te vinden op: https://blog.iusmentis.com/2014/03/25/mag-je-docenten-opnemen-en-al-dan-niet-op-youtube-zetten/
  Volgens de EUR is een college auteursrechtelijk beschermd werk. Het is, aldus de EUR, aan de docent die het college geeft ter besluit of er opnamens gemaakt mogen worden en er dient altijd toestemming aan de docent gevraagd te worden. Indien er toestemming is, zijn de opnames alleen voor eigen gebruik door de betreffende student, verspreiding is niet toegestaan. Op basis van de privacywetgeving mogen medestudenten niet gefilmd worden tijdens het opnemen van een college. https://www.eur.nl/ese/informatie_voor/medewerkers/onderwijs/auteursrechten/
  SURF heeft een soort van protocol opgesteld voor officiele - door de instelling beschikbaar gestelde - weblectures. VUISTREGELS AUTEURSRECHTEN EN HET MAKEN EN PUBLICEREN VAN WEBLECTURES. Daaruit blijkt wel dat er bij het door de instelling zelf beschikbaar stellen van colleges heel wat bij komt kijken. https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsites-diensten/auteursrechten/nl/vuistregels-auteursrechten-en-het-maken-en-publiceren-van-weblectures.pdf