Blog

Bezoek Teaching & Learning Lab

Posted by Wytze Koopal in the category Docentprofessionalisering

Afgelopen maandag 12 juni 2017 zijn Eduardo en Wytze naar het Teaching & Learning Lab (TLL) van de Universiteit Utrecht geweest. We waren hiervoor uitgenodigd door Jan Haarhuis (programmamanager Educate-it bij de UU). Samen met de andere leden van de learning community Onderwijsinnovatie met ICT hebben we interessante dingen gezien en gediscussieerd. Wytze is al enige tijd lid van deze inspirerende learning community. Andere leden komen van SURF, de Universiteit Leiden, WUR, EUR, UU, HU, Radboud en TUD.
Het was een interessant bezoek! Kort samengevat is het TLL volgens hun eigen website(..) letterlijk en figuurlijk een ruimte voor onderwijsinnovatie. Het TLL bestaat uit twee onderwijstestruimtes en een studio.” Dit zijn onze bevindingen van het bezoek:

 1. Het TLL is een samenwerking tussen de lerarenopleiding (Freudenthal Instituut) en het programma Educate-it. Er is dus gezamenlijk gezorgd voor de financiering. Het TLL bestaat sinds eind vorig jaar. Er is 1 jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Er is ook een bedrag genoemd dat er mee gemoeid was, maar dat laat ik hier maar even achterwege.
 2. Er worden in het TLL regelmatig inspiratie- en werksessies gehouden met docenten, waarbij letterlijk begonnen wordt met een kale zaal (al het meubilair is verplaatsbaar) om zo breed mogelijk te kunnen denken over andere vormen van (activerend) onderwijs. De opkomst bij deze sessies is prima. Dat komt ook mede omdat het programma Educate-it inmiddels drie jaar draait en de bekendheid hiervan binnen de UU is dus redelijk groot.
 3. Het TLL is vooral een fysieke plek waar docenten mogen experimenteren en dingen uitproberen. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit verschillende disciplines (IT, onderwijskunde, mediakunde etc). Dit is heel vergelijkbaar met hoe bij ons het TELT team werkt.
 4. Elk onderwijsinnovatieproject bij de UU kent altijd drie pijlers. Ten eerste het feit dat het initiatief vooral van een docent moet komen. Deze docent moet de drive hebben om zijn of haar onderwijs daadwerkelijk te willen verbeteren. Als dat zo is, kan deze docent de ondersteuning krijgen vanuit het programma Educate-it. Als tweede pijler wordt dan de docent gevraagd om mee te werken aan disseminatie-activiteiten. En als derde belangrijke pijler onder elk project geldt dat er altijd een evaluatie of onderzoek plaats moet vinden naar de desbetreffende innovatie.
 5. Ook bij de UU is men tot het inzicht gekomen dat onderwijsinnovatie alleen dan goed van de grond komt als er samenwerking is, over de grenzen van bestaande organisatiestructuren. En wat ook duidelijk werd, is dat het onderwijs (“het primaire proces”) aan het stuur zit bij de verschillende iniatieven. Het onderwijs is proceseigenaar. Bijvoorbeeld bij de herinrichting en bouw van nieuwe gebouwen en de daarin te realiseren onderwijsruimtes.
 6. Het college van bestuur van de UU is ook heel direct betrokken, en zet daadwerkelijk in op onderwijsinnovatie. Dit gebeurt dus via het al eerder genoemde programma Educate-it. Dat programma loopt inmiddels drie jaar. En dat is zeer succesvol! Jan Haarhuis werd vorig jaar winnaar van 1 van de SURF Onderwijsawards (kijk en luister echt even naar de video van Jan!)
 7. De UU heeft 5 studio’s, die allemaal op dezelfde manier ingericht zijn, waarvan er dus eentje bij het TLL gevestigd is. Elke studio kent drie mogelijkheden: zogenaamde opnames met een lightboard (zie foto; of bekijk deze voorbeeldvideo), Do It Yourself (met MyMediaSite) en green screen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de studio’s op de Universiteit Utrecht. De studio in het TLL had een behoorlijke afmeting (5×5 meter ongeveer).
 8. Onze worsteling met hoe we werkzaamheden kunnen overdragen naar de staande organisatie komt iedereen binnen de learning community bekend voor. Bij de UU zijn daarvoor procedures opgesteld, die goed blijken te werken. Er zijn drie fasen: a) er wordt een pilot in het klein gedaan. b) In de tweede fase is er opschaling naar meer gebruikers. c) De laatste fase is gericht op het klaar maken van de pilot om in de lijn organisatie te worden opgenomen. De UU is graag bereid om deze procedures met ons te delen.

Comments

 1. Karen Slotman

  Klinkt inderdaad interessant. Die drie pijlers van een onderwijsinnovatie doen me een klein beetje denken aan het ETP traject. Wat is daarin nog mis is dat de innovatie gericht is op het leren van de student (student driven learning mogelijk maken bijv). Juist dat maakt een innovatie interessant en innovatief denk ik.