Blog

Interessante site over Project Based Learning – rubrics, checklist, plaatjes en meer

Posted by Helma Vlas in the category Nederlands

Een interessante site over Project Based Learning. Eigenlijk gericht op docenten van het voortgezet onderwijs, maar er staan m.i. diverse mooie ideeën en voorbeelden in die ook voor het hoger onderwijs toepasbaar en bruikbaar zijn. Zo biedt de site twee rubrics aan over “PBL ontwerpen” en “PBL onderwijs”. Te zien als een soort van ‘groeimodellen’. Vooral interessant als basis voor discussie: wat zien wij in het kader van TOM als ultiem einddoel? Wat zijn de belangrijkste elementen? Hoe verhoudt zich dit tot al ontwikkelde groeimodellen?  Tevens ook een checklist voor het ontwerpen van PBL onderwijs.
http://www.bie.org/object/document/project_design_rubric
http://www.bie.org/object/document/pbl_essential_elements_checklist     http://www.bie.org/object/document/project_based_teaching_rubric

Wat ik ook aardig vond waren de ‘plaatjes’ voor project design en project based teaching practice. Dergelijke schematische voorstellingen helpen bij de beeldvorming.
Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements http://www.bie.org/blog/gold_standard_pbl_essential_project_design_elements
Gold Standard PBL: Project Based Teaching Practices  http://www.bie.org/blog/gold_standard_pbl_project_based_teaching_practices

Ook aardig zijn de “Student Handouts”. Bijvoorbeeld de “Project Presentation Audience Feedback Form – Capture thoughtful feedback from the audience”. Zijn daar ook voorbeelden van in het UT onderwijs?  http://www.bie.org/object/document/project_presentation_audience_feedback_form. Andere handouts:  http://www.bie.org/objects/cat/student_handouts.

In de “resource list for PBL assessment” (http://www.bie.org/blog/resource_list_assessment) staat een verwijzing naar  “The Authentic Assessment  Toolbox”  (http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm). Voor de cursus Testing & Assessment verwezen we daar ook eerder naar voor de uitleg over rubrics. Het biedt een heldere uitleg over ‘authentiek toetsen’. Al doende vond ik de termen waar ik op stuitte voor “assessment” ook wel interessant voor ons,  zoals “comprehensive assessment”, “authentic assessment” en “blended assessment”. Zie https://www.edutopia.org/comprehensive-assessment-history.   De definities die ze gebruiken:

Comprehensive assessment entails the whole system of assessing student understanding as a mechanism to improve teaching and learning. Teachers use multiple strategies to gather and share information about what students understand and to identify where they may be struggling. Well-designed assessments help students chart their own progress toward learning goals and help teachers modify instruction as needed.

Authentic assessment (or performance assessment) asks students to demonstrate their learning by making a product or by doing a task, performance, or exhibition to show what they know and can do. Authentic assessment mirrors what happens in the real world when scientists, architects, musicians, and others apply their discipline-based knowledge to solve authentic challenges. In project-based learning, projects typically conclude with an authentic performance or presentation. Typically, teachers score authentic assessments according to rubrics that define quality work or proficiency according to various categories (such as mastery of key content, communication skills, teamwork, and so forth).

Blended assessment is a combination of traditional and technology-based assessments, for instance, combining paper-and-pencil tasks, online tasks, and peer assessment.”