Blog

Top 20 principes uit de psychologie toegepast op de onderwijspraktijk

Posted by Helma Vlas in the category 21 century skills

Psychologisch onderzoek kan inzichten leveren voor verbetering van onderwijs en het bevorderen van het leren en de leereffecten. Inzichten op het gebied van effectieve instructie, het creëren van een stimulerende leeromgeving, goed gebruik van toetsing enz. In dit mini-boekwerkje worden 20 principes uit de psychologie vertaald naar toepassing in de onderwijspraktijk, met tips voor docenten. Het boekwerkje is weliswaar niet specifiek gericht op universitair onderwijs (maar op preK–12 groepen), maar veel van wat er wordt aangegeven heeft evengoed implicaties voor welk type onderwijs dan ook.
Veel inzichten of principes zullen bekend voorkomen en zijn in die zin ook niet opzienbarend, maar het is dan weer leuk om iets meer te weten over de achterliggende theorieën. En als boekwerkje geeft het een mooi en prettig leesbaar overzicht. Om een indruk te geven, hieronder enkele van de principes:

  • Principe 1 “Students’ beliefs or perceptions about intelligence and ability affect their cognitive functioning and learning”
  • Principe 3 “Students’ cognitive development and learning are not limited by general stages of development.”
  • Principle 5 “Acquiring long-term knowledge and skill is largely dependent on practice.”
  • Principe 7: “Students’ self-regulation assists learning, and self-regulatory skills can be taught.”
  • Principle 11 “Teachers’ expectations about their students affect students’ opportunities to learn, their motivation, and their learning outcomes.”
  • Principle 18 “Formative and summative assessments are both important and useful but require different approaches and interpretations.”
  • Principle 19 “Students’ skills, knowledge, and abilities are best measured with assessment processes grounded in psychological science with well-defined standards for quality and fairness.”

American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK–12 teaching and learning. http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.pdf