Blog

Virtual Action Learning

Posted by chrisrouwenhorst in the category Activerende werkvormen

Eergisteren vond de trainingsdag over Virtual Action Learning plaats. Met een aantal collega’s van de Onderwijskundige Dienst zijn we gedurende de dag op een actieve manier geïnformeerd over Virtual Action Learning door Claudia Wrede van Innofun. Het was een interessante en leerzame dag!

Wat is Virtual Action Learning (VAL)?

VAL is een methodiek om blended learning en flipping the classroom door je hele onderwijs op een gestructureerde manier in te richten.   VAL sluit aan bij het sociaal constructivisme. Binnen VAL is een belangrijkere rol weggelegd voor de student.  Zo heeft de student een actieve rol in het leerproces en is de student mede verantwoordelijk voor de beoordeling.  De rol van de docent verplaatst hierdoor meer naar die van ontwerper, assessor, coach en trainer.

De afbeelding hierboven is één van de gemaakte leerproducten van gisteren en geeft de verschillende onderdelen / stappen aan die in VAL van belang zijn.

Aansluiting van VAL op het Twents Onderwijs Model?
VAL sluit op sommige onderdelen goed aan op het Twentse Onderwijs Model.  Zo zijn de studenten zelf meer verantwoordelijk voor het leerproces en is  er veel aandacht voor samenwerkend leren.  Daarnaast  is er een grote diversiteit aan werkvormen en is feedback belangrijk.

Enkele discussiepunten voor als je VAL op de Universiteit Twente zou willen introduceren:
– Waarschijnlijk is VAL het best toepasbaar voor volledige modules.  De module vormt de kleinste eenheid.
– Vanwege de opdrachtformuleringen in VAL is het waarschijnlijk handig om in de sociale wetenschappen te starten.
– De docent zal ingewerkt moeten worden in de diverse rollen van VAL.  Waarschijnlijk sluit VAL niet bij alle docenten goed aan.
– Succes is mede afhankelijk van een passende Digitale Leeromgeving.

Gevolgen van VAL op…

Het leerproces van de student
De student staat zelf meer aan het roer doordat hij zelf een keuze kan maken voor leerarrangementen en onderdeel uitmaakt van het beoordelingsproces. De student wordt gemotiveerd producten in te leveren, feedback te geven op een hoger niveau (verrijkingsniveau)  en producten te waarderen.

Het beoordelingsproces
Iedere module wordt afgesloten met een Assesment dag.   Gedurende deze dag geven de studenten een presentatie waarin ze onderbelichte maar (in de ogen van de student) wel behaalde competenties  toelichten aan de beoordelaar.  Hiermee geven ze zelf aan welke onderdelen ze beheersen.  Aanvullend kan er op een assessment dag gekozen worden voor andere assessment vormen.

Gedurende het leerproces krijgt en geeft de student formatieve feedback (C3B4ME) waarmee hij zijn producten kan verbeteren.

Feedback op 3 niveau’s:
Binnen VAL onderscheid men feedback op 3 niveau’s  (gewenning, verdieping en verrijking).  De gegeven feedback op verrijkingsniveau maakt onderdeel uit van het portfolio van de student en kan ook worden gebruikt bij het vaststellen van behaalde competenties.

Meer weten?
Kijk dan eens naar de volgende video en website:

https://www.youtube.com/watch?v=RVFHJuc-FNg

http://www.innofun.nl/ideeen/val/

Je kunt ook het presentatiebestand van Claudia Wrede bekijken.

 

Image of

Author

chrisrouwenhorst

Read all posts by chrisrouwenhorst

Comments

 1. Wytze Koopal

  Er is ook een boek over Virtual Action Learning. Bij mij te leen!
  Mijn belangrijkste bevindingen nav de workshop zijn:
  a. De digitale omgeving is een wezenlijk bestanddeel van het succes van VAL.
  b. Ideale groepsgrootte voor VAL is 30-50 studenten. Dit blijft nog overzichtelijk in de digitale omgeving, en tevens is dit voor 1 docent nog te managen. Grotere groepen dus onder verdelen, en met meer docenten gaan werken.
  c. Feedback, feedback! Dit is een heel belangrijk onderdeel in het leerproces van de student binnen VAL. Zowel het kunnen geven (op hoog inhoudelijk en kwalitatief niveau, wat hierboven Verrijking wordt genoemd) als ontvangen is essentieel.
  d. De student werkt aan zogenaamde leerproducten in zogenaamde leerarrangementen. Oftewel: VAL kent een heel eigen vocabulaire. De taak/rol van een docent is goede leerarrangementen te ontwerpen.

 2. Martine ter Braack

  Is hier toevallig ook een screencast van beschikbaar:)?