Blog

Pilots peer feedback op de UT

Posted by chrisrouwenhorst in the category E-assessment

De afgelopen periode zijn Karen Slotman en ondergetekende bezig geweest met het gebruik van ‘peer feedback’  op de Universiteit Twente.  We hebben ons hierbij (ook) gericht op het gebruik van digitale hulpmiddelen bij peer feedback. Uiteraard dien je altijd in gedachten te houden of het gebruik van digitale tools wel toegevoegde waarde heeft boven niet digitale systemen.

We hebben vele (digitale) systemen bekeken en getoetst op geschiktheid voor het onderwijs op de UT. Op basis daarvan hebben we een overzicht gemaakt.  Tijdens dit proces heeft ook een aantal aanbieders een presentatie gehouden. Het resultaat is een selectietabel voor software die gebruikt kan worden voor procesfeedback,  productfeedback en feedback om te leren (of een combinatie). Er zijn hierin zowel mogelijkheden voor formatieve als summatieve feedback.

De komende periode gaan we verder met pilots voor proces- en productfeedback. Het systeem WebPA (proces) is al operationeel op de UT en meerdere docenten van verschillende faculteiten draaien momenteel een pilot. Het systeem CrowdGrader is ook direct te gebruiken en dit willen we de komende periode inzetten voor feedback op producten. Naast deze direct beschikbare opties hebben we ook nog enkele andere mogelijkheden voor de toekomst.

Ook interesse om mee te draaien in een pilot? Wil je graag extra informatie of advies ? Bekijk dan de (Engelstalige) informatie op de TELT website.

Je kan ook altijd contact opnemen met mij, Chris Rouwenhorst (c.rouwenhorst@utwente.nl), of Karen Slotman (k.m.j.slotman@utwente.nl).

Image of

Author

chrisrouwenhorst

Read all posts by chrisrouwenhorst