Blog

Waarom ICT in Onderwijs?

Posted by Wytze Koopal in the category Evaluatie

Enkele dagen geleden ontspon zich een  discussie over het nut van ICT in Onderwijs. Dit naar aanleiding van de zogenaamde Learning Tommorow Week die de Hogeschool van Amsterdam recent heeft georganiseerd: “Een week voor en door docenten en medewerkers van de HvA om te laten zien hoe je onderwijs kunt versterken met digitale media. Het gaat niet om het laten zien van de applicatie/de tool maar om de toepassing ervan in het onderwijs. Hoe versterkt de inzet van de tool het leren van de student. Wat levert het de student op?” (bron: website Learning Tomorrow Week). Er zijn ook video-opnames beschikbaar van verschillende presentaties en evenementen beschikbaar in de Learning Tommorow Bioscoop.

Een docent van de HvA, Paul Disco, publiceerde naar aanleiding van zijn bezoek aan de Learning Tommorow Week een artikel op de website van Folia, met als provocatieve titel “Aanpielemozen of aanpielemuizen?”. Lees vooral ook de reacties onder zijn artikel! We zouden wat minder moeten experimenteren (aanpielemozen) en wat meer gedegen te werk moeten gaan, adviseert Disco. Hij vraagt om meer toegepast onderzoek naar de (leer)effecten van allerlei ICTO innovaties. Of ga bij ICTO ook vooral uit van wat er reeds bekend is uit onderzoek naar wat werkt en wat niet werkt.

Disco verwijst daarbij naar de “bekende” metastudie uit 2008 van John Hattie (Visible Learning, ISBN 978-0415476188) in zijn artikel. Hatte heeft per mogelijke “interventie” (gegroepeerd in de 4 categorieën Curricula, Teaching, School en Home) in het onderwijs beschreven welke positieve “effect size” dat teweeg brengt. Volgens zijn meta-analyse zijn er heel veel interventies die een mager en zelfs negatief effect hebben, zoals bijvoorbeeld Problem-based learning, Summer vacation, Class size, Family structure en Homework. Wat wel effect heeft (effect size > 0,4) zijn interventies zoals Peer tutoring, Early intervention, Classroom cohesion, Concept mapping, Feedback, Reciprocal Teaching en Problem-solving Teaching. En wat heeft de hoogste effect size? Self-report grades, met een effect size van 1,44! Wilfred Rubens kraakt nog nog wat kritische noten bij het werk van John Hattie, en merkt daarbij op dat hij het boek van Hattie niet gelezen heeft. Ik wel, tenminste grote gedeelten ervan. Mocht je het willen lezen, ik heb het boek in mijn bezit. En ja, het is dus absoluut lezenswaardig!

Tags

Comments

  1. Mickey

    Naar mijn meningen kan ict in het onderwijs enorm nuttig zijn en is inlezen in de mogelijkheden een must voor iedereen die doceert of presenteert. Zelf gebruik een smart board bij mijn presentaties en de voordelen zijn teveel om zo op te noemen. Het boek ga ik dus ook zeker lezen.